برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در ارمنستان

هزاران نفر در ارمنستان در اعتراض به نامزدی سرژسارکیسیان رئیس جمهور سابق برای احراز پست نخست وزیری کشور به کوچه و خیابان ها ریختند

برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در ارمنستان

هزاران نفر در ارمنستان در اعتراض به نامزدی سرژسارکیسیان رئیس جمهور سابق برای احراز پست نخست وزیری کشور به کوچه و خیابان ها ریختند. 

نامزدی سرژ سارکیسیان رئیس جمهور سابق ارمنستان برای نخست وزیری، فردا در پارلمان به رای گیری گذاشته خواهد شد. 

هزاران نفر در شهر های مختلف و در راس ایروان، دست به اعتراض "بی اطاعتی غیرنظامی" زدند. 

هزاران نفر مسیر جاده های منتهی به پارلمان، دانشگاه ها و ساختمان های دولتی را مسدود کردند. 

تظاهرکنندگان با نشستن در جاده ها و پیاده روها دست به اعتراض زدند. 

سایت های خبری محلی اعلام کردند، معترضان  برای مدتی رادیوی مردمی ارمنستان را تصرف کرده و برنامه پخش زنده را قطع کرده اند. 

در این برنامه رادیویی نیز بیانیه  ای در اعتراض به "سیستم رسانه ای تخت نظارت سرژ سارکیسیان و خانواده اش" منتشر کردند.

به عقیده معترضین، شهروندان ارمنستان از اخبار بی طرف در رابطه با تحولات سیاسی محروم هستند. 

مخالفبن پس از قرائت بیانیه به طور زنده، رادیو را ترک کردند. 

در گومره دومین شهر بزرگ ارمنستان، تظاهرات اعتراض آمیز بزرگی آغاز شد. خبرهای مرتبط