آزادی بر فراز دریا

آزادی بر فراز دریا | توریستهای داخلی و خارجی، آزادی بر روی آب را در خلیج گوک اووا وابسته به شهرستان اولای استان موغلای ترکیه که دارای بهترین و مهمترین محیط برای موج سواری در ترکیه میباشد، احساس میکنند.

آزادی بر فراز دریا

توریستهای داخلی و خارجی، آزادی بر روی آب را در خلیج گوک اووا وابسته به شهرستان اولای استان موغلای ترکیه که دارای بهترین و مهمترین محیط برای موج سواری در ترکیه میباشد، احساس میکنند.


برچسب ها: ترکیه , موغلا , توریست , ورزشکار , موج سواری