پخت باقلوا برای روزهای عید آغاز شد

پخت باقلوا برای روزهای عید آغاز شد | مردم ترکیه برای خرید باقلوای عید، به مغازه های باقلوای غازی آنتپ میروند. معروفترین باقلوای ترکیه، متعلق به شهر غازی آنتپ است.

پخت باقلوا برای روزهای عید آغاز شد

مردم ترکیه برای خرید باقلوای عید، به مغازه های باقلوای غازی آنتپ میروند. معروفترین باقلوای ترکیه، متعلق به شهر غازی آنتپ است.


برچسب ها: باقلوای ترکیه , ترکیه , عید فطر , باقلوا