آغاز رویداد «تبریز 2018» در ایران

آغاز رویداد «تبریز 2018» در ایران | رویداد «تبریز 2018» پایتخت گردشگری جهان اسلام، امروز در این شهر با حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران آغاز شد و با انجام برنامه های مختلف به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. (

آغاز رویداد «تبریز 2018» در ایران

رویداد «تبریز 2018» پایتخت گردشگری جهان اسلام، امروز در این شهر با حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران آغاز شد و با انجام برنامه های مختلف به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.


برچسب ها: رئیس جمهور ایران , روحانی , تبریز پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی , رویداد تبریز 2018