هفتاد و پنجمین دوره مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب در لس آنجلس برگزار شد

هفتاد و پنجمین دوره مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب در لس آنجلس برگزار شد | امسال در بخش بهترین فیلم خارجی زبان، گلدن گلوب به فیلم «محوشدگی» محصول آلمان و فرانسه و کاری از فاتیح آکین داده شد.

هفتاد و پنجمین دوره مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب در لس آنجلس برگزار شد

امسال در بخش بهترین فیلم خارجی زبان، گلدن گلوب به فیلم «محوشدگی» محصول آلمان و فرانسه و کاری از فاتیح آکین داده شد.


برچسب ها: