پلهای استانبول برای جلب توجه به بیماری صرع، به رنگ بنفش نورافشانی شد

پلهای استانبول برای جلب توجه به بیماری صرع، به رنگ بنفش نورافشانی شد |

پلهای استانبول برای جلب توجه به بیماری صرع، به رنگ بنفش نورافشانی شد

پل شهدای 15 جولای که یکی از نشانه های مشهور استانبول میباشد، پل فاتح سلطان محمت و پل یاووز سلطان سلیم، برای اشاره به روز جهانی بیماری صرع، به رنگ بنفش مزین شد.


برچسب ها: روز جهانی بیماری صرع , پلهای استانبول , بیماری صرع