کنفرانس سوریه موجب ناامیدی در سازمان ملل متحد گردید

کنفرانس سوریه موجب ناامیدی در سازمان ملل متحد گردید | عدم جمع شدن حتی نیمی از مبلغ درخواست شده در کنفرانس کمکی که با موضوع "حمایت از آینده سوریه و منطقه" از سوی سازمان ملل و اتحادیه اروپا طی روزهای 24 و 25 آوریل ، در بروکسل برگزار گردید، موجب ناامیدی شد.

کنفرانس سوریه موجب ناامیدی در سازمان ملل متحد گردید

عدم جمع شدن حتی نیمی از مبلغ درخواست شده در کنفرانس کمکی که با موضوع "حمایت از آینده سوریه و منطقه" از سوی سازمان ملل و اتحادیه اروپا طی روزهای 24 و 25 آوریل ، در بروکسل  برگزار گردید، موجب ناامیدی شد.


برچسب ها: