کاهش کسری بودجه در روسیه

وزارت دارایی روسیه با انتشار گزارشی از کاهش کسری بودجه این کشور طی نه ماه اول سال جاری خبر داده و درآمدهای بودجه را 10.9 تریلیون روبل اعلام کرد.

کاهش کسری بودجه در روسیه

وزارت دارایی روسیه با انتشار اطلاعیه ای درآمدهای بودجه این کشور طی دوره ژانویه- سپتامبر سال جاری را 10.9 تریلیون روبل و هزینه بودجه را 11.2 تریلیون روبل اعلام کرد.

براساس این گزارش، کسری بودجه این کشور نسبت به درآمد ناخالص سالانه 0.5 درصد و مجموع کسری بودجه نیز طی 9 ماه سال جاری به 300.6 میلیارد روبل رسیده است.

کسری بودجه در دوره مشابه سال گذشته 1.5 تریلیون روبل و میزان درآمد ناخالص سالانه نیز در سطح 2.6 درصد اعلام شده بود.



خبرهای مرتبط