افزایش حجم تجارت ترکیه با متحدان اقتصادی خود

حجم مبادلات ترکیه با 17 مورد از 21 کشوری که با آنها توافق‌نامه تجارت آزاد دارد طی 10 سال اخیر با افزایش 35.3 درصد به حدود 41.6 میلیارد دلار رسیده است.

افزایش حجم تجارت ترکیه با متحدان اقتصادی خود

به گزارش خبرگزاری آناتولی، ترکیه با 21 کشور توافقنامه تجارت آزاد ترکیه دارد و حجم مبادلات آن با 17 مورد آنها در بازه زمانی 10 سال اخیر با افزایش 35.3 درصد به حدود 41.6 میلیارد دلار رسیده است.

از سوی دیگر، حجم تجارت خارجی ترکیه با 4 کشور دیگر مشمول توافقنامه فوق نیز در این مدت زمان کاهش یافته است. ترکیه طی 10 سال اخیر بیشترین میزان تجارت در میان 21 کشور مذکور را با فلسطین انجام داد.

حجم تجارت خارجی ترکیه با فلسطین که در سال 2008 به مبلغ 21.1 میلیارد دلار می رسید، سال گذشته به عنوان 92.4 میلیون دلار ثبت شده بود.

توافقنامه تجارت آزاد ترکیه با صربستان در سال 2010 و با مالزی نیز در سال 2015 به اجرا گذاشته شد. حجم تجارت خارجی ترکیه با صربستان و مالزی پس از آغاز روند اجرای این توافقنامه بیش از 100 درصد افزایش یافته است.

حجم تجارت ترکیه با صربستان که در سال 2008 در سطح 519.9 میلیون دلار قرار داشت، سال گذشته با رشد 117.8 درصدی به 1.1 میلیارد دلار رسید.

همچنین حجم تجارت ترکیه با مالزی نیز که در سال 1.6 میلیارد دلار اعلام شده بود، با افزایش 112.6 درصدی طی 10 سال اخیر به 3.4 میلیارد دلار صعود کرد.

حجم تجارت خارجی میان ترکیه و کره جنوبی نسبت به سال 2008 که این میزان در آن زمان به حدود 4.4 میلیارد دلار می رسد، با 2.8 میلیارد دلار افزایش ظرف 10 اخیر در سطح 7.2 میلیارد دلار قرار گرفت.

حجم تجارت خارجی ترکیه با گرجستان، تونس، کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا (سوئیس، نروژ، ایسلند و لیختن‌اشتاین) که مشمول توافق‌نامه تجارت آزاد ترکیه هستند که در این بازه زمانی بیشترین افت را داشت. توافقنامه تجارت آزاد ترکیه با سوریه نیز به دلیل تحولات این کشور در سال 2011 به تعلیق درآمده است.خبرهای مرتبط