افزایش سه برابری میزان فروش مسکن به ایرانیها در ترکیه

خرید مسکن توسط شهروندان کشورهای خارجی در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 23.1 درصد افزایش به همراه داشته است.

افزایش سه برابری میزان فروش مسکن به ایرانیها در ترکیه

بر اساس داده های مرکز آمار ترکیه «توئیک»، خرید مسکن توسط شهروندان کشورهای خارجی امسال نیز مانند سال ها گذشته با سرعت ادامه داشته و در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 23.1 درصد افزایش به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی بر این اساس، 11 هزار و 816 واحد مسکن به اتباع خارجی در سراسر ترکیه به فروش رسیده است.

دراین دوره بیشترین میزان خرید مسکن را به ترتیب شهروندان عراقی، عربستان سعودی و ایرانی ها انجام داده اند.

در بین این کشورها میزان خرید شهروندان ایرانی نسبت دوره مشابه سال قبل با افزایش بیش از 3 برابر از 301 واحد به 944 واحد رسیده است.

این در حالیست که سال گذشته در دوره 6 ماهه نخست سال کمتر از 10 هزار واحد مسکن در ترکیه توسط اتباع خارجی خریداری شده بود.

در بین شهرهای ترکیه استانبول مانند سابق بیش از مناطق دیگر کشور در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

در این دوره 3 هزار و 999 واحد مسکن در استانبول به فروش رسیده است.

پس از این شهر آنتالیا و بورسا به ترتیب با 525 واحد و 117 واد در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته اند.

فهرست 10 کشور نخست که اتباع آن ها در نیمه نخست امسال و سال گذشته بیشترین تعداد مسکن را در ترکیه خریداری کرده اند، بدین شرح است؛

کشورهاژانویه-ژوئن 2017ژانویه-ژوئن 2018میزان افزایش یا کاهش
عراق1.6451.98720,8
عربستان سعودی1.5171.087-28,3
ایران301944213,6
روسیه60081535,8
افغانستان52471937,2
کویت798606-24,1
آلمان30154280,1
آذربایجان33341424,3
انگلیس32341227,6
اردن180373107,2


خبرهای مرتبط