بورس استانبول فعالیت خود را با روند صعودی آغاز کرد

ارزش شاخص «بیست-100» بورس استانبول امروز با افزایش 0.20 درصدی در سطح 98,978.89 واحد قرار گرفت

بورس استانبول فعالیت خود را با روند صعودی آغاز کرد

ارزش شاخص «بیست-100» بورس استانبول امروز دوشنبه 8 آوریل 2019 با افزایش 0.20 درصدی معادل 195.53واحد در سطح 98,978.89 واحد قرار گرفت. 

شاخص بخش بانکداری بورس استانبول با رشد 0.37 درصدی و شاخص هلدینگ‌ها نیز با 1.51 درصد افزایش ارزش مواجه شدند. 

در همین حال شاخص بخش بیمه بیشترین سود را برای سرمایه گذاران به همراه داشت. 

گفتنی است شاخص «بیست-100» بورس استانبول روز جمعه فعالیت خود را در سطح 98,783.36 واحد به پایان رساند.خبرهای مرتبط