افزایش صادرات ترکیه به روسیه

صادرات ترکیه به روسیه در ربع اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 5 درصد افزایش یافته و به سطح 866 میلیون و 551 هزار و 222 دلار رسید

افزایش صادرات ترکیه به روسیه

 

صادرات ترکیه به روسیه در ربع اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 5 درصد افزایش یافته و به سطح 866 میلیون و 551 هزار و 222 دلار رسید.

براساس داده های اتحادیه صادرکنندگان منطقه دریای سیاه شرقی، در ربع اول سال از 27 بخش مختلف 621 هزار و 744 تن کالا به روسیه فروخته شده است.

در دوره مشابه سال گذشته به روسیه به میزان 826 میلیون و 935 هزار و 504 دلار صادرات انجام گرفته بود.

بدین ترتیب صادرات به کشور مذکور در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود 5 درصد افزایش نشان داد.

میوه و سبزیجات با 147 میلیون و 28 هزار و 391 دلار در رده نخست صادرات به روسیه قرار دارد.

خودروهای نقلیه با 125 میلیون و 287 هزار و 221 دلار در رده دوم و مواد و فرآورده های شیمیایی نیز با 93 میلیون و 691 هزار و 527 دلار در رده سوم جای گرفته اند.خبرهای مرتبط