کاهش شاخص بهای کالاهای صادراتی و وارداتی ترکیه

شاخص بهای کالاهای صادراتی و وارداتی ترکیه در فوریه امسال در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته کاهش یافت

کاهش شاخص بهای کالاهای صادراتی و وارداتی ترکیه

سازمان آمار ترکیه اعلام کرد: شاخص بهای کالاهای صادراتی و وارداتی ترکیه در فوریه سال جاری نسبت به مدت مشابه 2018 به ترتیب 6.3 درصد و 1.2 درصد کاهش یافته است.

طی این مدت شاخص بهای کالاهای صادراتی از نوع مواد غذایی، نوشیدنی و دخانیات 4 درصد، مواد اولیه و خام 4.4 درصد، مواد سوختی 5.6 درصد و تولیدات صنعتی شاهد 6.4 درصد کاهش بوده است.

شاخص بهای کالاهای وارداتی از نوع مواد غذایی، نوشیدنی و دخانیات 1.9 درصد، مواد اولیه و خام 7.6 درصد و تولیدات صنعتی 1.8 درصد کاهش و از سوی دیگر مواد سوختی 4.8 درصد افزایش یافته است.

با این حال شاخص میزان صادرات ترکیه در فوریه سال جاری نسبت به ماه مشابه در سال 2018 میلادی 10.3 درصد افزایش یافت. شاخص میزان واردات کشور در بازه سالانه با کاهش 15.9 درصدی روبرو بوده است.خبرهای مرتبط