سیر نزولی بورس استانبول

ارزش شاخص «بیست-100» بورس استانبول امروز با کاهش 0.37 درصدی در سطح 95.721.69 واحد قرار گرفت

سیر نزولی بورس استانبول

ارزش شاخص «بیست-100» بورس استانبول امروز جمعه 12 آوریل 2019 سیر نزولی در پیش گرفته و با کاهش 0.37 درصدی معادل 351.30 واحد در سطح 95.721.69 واحد قرار گرفت. 

شاخص بخش بانکداری بورس استانبول با سقوط 0.63 درصدی و شاخص هلدینگ‌ها نیز با 0.08 درصد کاهش ارزش مواجه شدند. 

در همین حال شاخص بخش سرمایه‌گذاری مشترک منقول بیشترین سود را برای سرمایه گذاران به همراه داشت. 

گفتنی است شاخص «بیست-100» بورس استانبول روز گذشته فعالیت خود را در سطح 96.072.99 واحد به پایان رساند.خبرهای مرتبط