مهمترین رویدادهای تاریخی در عرصه جهان، در روز ۲۸-م ماه مارس، برابر با ۸-م فروردین

مهمترین رویدادهای تاریخی در عرصه جهان

مهمترین رویدادهای تاریخی در عرصه جهان، در روز ۲۸-م ماه مارس، برابر با ۸-م فروردین

در سال ۱۸٥٤ فرانسه در خصوص کریمه علیه روسیه اعلام جنگ نمود.
در سال ۱۸۶۸، ماکسیم گورکی، داستان‌نویس، نمایش‌نامه‌نویس و مقاله‌نویس انقلابی روس و از بنیان‌گذاران سبک رئالیسم سوسیالیستی متولد شد.
در سال۱۹۳۰به خواست جمهوری ترکیه نام کنستانتیپول به استانبول و نام آنقوره به آنکارا تغییر یافت.
در سال ۱۹۳۳دستور انزوای یهودیان آلمان از سوی هیتلر صادر شد.
در سال ۱۹۳۹جنگ داخلی ۳ساله و خونین اسپانیا با پیروزی راستگرایان به ریاست ژنرال فرانکو پایان یافت.
در سال ۱۹۴۱ ویرجینیا وولف، نویسنده انگلیسی درگذشت.
در سال ۱۹٤۷کمیسیون اقتصادی اروپا در سازمان ملل متحد تاسیس شد.
در سال ۱۹۶۰، اریک امانوئل اشمیت، نویسنده، نمایش‌نامه‌نویس و فیلسوف فرانسوی چشم به جهان گشود.
در سال ۱۹۷۰در شهر کوتاهیه ترکیه، زمین لرزه ای وقوع یافت و سبب مرگ دست کم هزار و ۸۷تن شد.
در سال ۱۹۷۸اهالی یزد علیه رژیم پهلوی در اربعین قیام تبریز تظاهرات گسترده ای براه انداختند.
در سال ۱۹۸٦ لیدی گاگا خواننده مشهور پاپ متولد شد.

 خبرهای مرتبط