جزئیات دیدار نخست وزیران ترکیه و یونان

بینالی ییلدیریم نخست وزیر اعلام کرد که دو کشور یونان و ترکیه به عنوان دو کشور همسایه در یک جغرافیای مشابه، سرنوشتی مشابه دارند

جزئیات دیدار نخست وزیران ترکیه و یونان

بینالی ییلدیریم نخست وزیر اعلام کرد که دو کشور یونان و ترکیه به عنوان دو کشور همسایه در یک جغرافیای مشابه، سرنوشتی مشابه دارند.

ییلدیریم در آتن پایتخت یونان با الکسیس سیپراس نخست وزیر اینکشور دیدار و گفتگو کرد.

بینالی ییلدیریم در کاخ نخست وزیری از سوی همتای یونانی اش مورد استقبال قرار گرفت. در پی مراسم استقبال این دو نخست وزیر به طور دوجانبه دیدار کردند.

نخست وزیر ترکیه اعلام کرد: ما همسایه هستیم. در زبان ضرب المثلی است که میگوید: "همسایه حتی به خاکستر همسایه اش هم محتاج است. " ما در یک جغرافیای مشابه زندگی میکنیم. این نیز به این معنی است که سرنوشتی مشابه داریم. بی شک با مسائلی رو در رو خواهیم شد. مسائل نیز با عقل سلیم و از طریق برقراری دیالوگ قابل حل و فصل خواهد بود.

ییلدیریم ضمن یادآوری اینکه اخیرا با مسائل بسیار دشواری رو در رو شده و جنگ در مرز جنوبی ترکیه در سوریه و عراق همچنان ادامه دارد گفت: از این رو با مسائل دشواری مواجه هستیم. به عقیده من این مسائل را میتوانیم با حسن نیت و از طریق برقراری دیالوگ حل و فصل کنیم . فعالیتهایی که میتوانیم به اتفاق هم انجام دهیم و همچنین فرصت هایمان از مسائلمان بیشتر است. از اینرو باید بیشتر به امکانات و فرصتهایی که در اختیار داریم متمرکز شویم. مسائل را نیز باید سعی کنیم تا در طول زمان از طریق مذاکره، به شکلی عادلانه و بر پایه حسن همسایگی حل و فصل کنیم.

الکسیس سیپراس همچنین به ضرورت حل و فصل مسائل بین ترکیه و یونان از طریق پیروی از رویکردی سازنده تاکید کرد.خبرهای مرتبط