فعالیتهای نیروهای مسلح ترکیه، در نقاط دیده بانی ادلب سوریه آغاز شد

نیروهای مسلح ترکیه، فعالیتهایشان در نقاط دیده بانی در شهر ادلب سوریه را از دیروز آغاز کردند

فعالیتهای نیروهای مسلح ترکیه، در نقاط دیده بانی ادلب سوریه آغاز شد

بر أساس بیانیه صادره از سوی ستاد کل ارتش ترکیه اعلام شد: "نیروهای نظامی ترکیه در چارچوب مذاکرات آستانه به منظور ایجاد آتش‌بس، محافظت و ادامه آن، رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان و فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشت آوارگان در منطقه کاهش تنش ادلب آغاز به فعالیت کرده و نیروهای مسلح ترکیه با فعالیتهای تجسس که روز 8 اکتبر 2017 در منطقه آغاز شده است، به شکلی هماهنگ، اقدام نموده و از روز 12 اکتبر 2017 در نقاط دیده‌بانی فعالیتش را آغاز کرده است."

دراین بیانیه همچنین اعلام گردید که ترکیه در چارچوب مذاکرات آستانه و به عنوان کشور ضامن آتش‌بس و بر أساس قوانین تعهد شده، به فعالیت میپردازد.خبرهای مرتبط