بینالی ییلدیریم: امنیت ترکیه به معنی امنیت تمامی همسایگان این کشور است

بینالی ییلدیریم قائم مقام حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که هرگز به کسانی که درصدد برهم زدن آرامش ترکیه هستند، اجازه نخواهیم داد

بینالی ییلدیریم: امنیت ترکیه به معنی امنیت تمامی همسایگان این کشور است

بینالی ییلدیریم قائم مقام حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که هرگز به کسانی که درصدد برهم زدن آرامش ترکیه هستند، اجازه نخواهیم داد.

ییلدیریم طی سخنرانی در ششمین کنگره عادی حزب متبوعش در شهر آکسارای گفت: با هر نوع حمله بر علیه ترکیه چه از داخل و چه از خارج از کشور مقابله به مثل خواهد شد.

نخست وزیر با اشاره به اینکه تروریسم را از دستور کار ترکیه خارج خواهند کرد اعلام کرد، در پشت پرده تروریسم، مقاصد شومی وجود دارد. دشمنان ترکیه هرگز به اهداف خود نخواهند رسید.

بینالی ییلدیریم گفت: به ساختارهای تروریستی در سوریه اجازه نخواهیم داد. با هر نوع تهدید بر علیه ترکیه و امنیت شهروندان مان به شدت مقابله خواهیم کرد.

نخست وزیر ضمن تاکید بر اینکه مبارزات ترکیه بر علیه تروریسم با هدف صلح جهانی انجام میگیرد گفت: امنیت  و صلح در ترکیه در عین حال به معنی صلح و امنیت در سوریه، عراق و دیگر همسایگانمان میباشد. مسیر سیاست خارجی ما به دوستی منتهی میشود. هر چقدر که آنکارا امنیت داشته باشد، نیویورک، پاریس و لندن نیز به همان اندازه امنیت خواهد داشت. چرا که تروریسم بین المللی حد و مرز نمیشناسد. مبارزه با ترور مسئولیت مشترک تمامی دولت هاست. امروز همچنان سعی میشود تا از طریق سازمان های تروریستی به کشوری عملیات ترتیب یابد. امپریالیستهایی که از پ ی د، ی پ گ و پ ک ک در سوریه حمایت میکنند، خواهان پایان بخشی به اشک، درد و رنج در منطقه نیستند. کسانی که در کشورهای خود از تروریستها میزبانی میکنند،  باید هر زودتر به اشتباه خود پی برده و هر آنچه لازم است برای جبران آن انجام دهند.خبرهای مرتبط