ابراهیم کالین: اهتزاز پرچم ترکیه ضرورت موجودیت ملت ترک می باشد

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام داشت، سازمانهای تروریستی برغم حمایت از محراقهای مختلف محکوم به نابودی می باشند

ابراهیم کالین: اهتزاز پرچم ترکیه ضرورت موجودیت ملت ترک می باشد

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام داشت، سازمانهای تروریستی برغم حمایت از محراقهای مختلف محکوم به نابودی می باشند.

ابراهیم کالین  با انتشار پیامی در حساب تویتتر خود به موضوع مبارزه با تروریزم اشاره نمود.

کالین در پیام خود ضمن جای دادن به پرچم ترکیه، اظهار داشت، سازمانهای تروریستی و حامیان آنها شکست خواهند خورد. ملت ترک در مقابل دشمنی و خیانت پیروز شده و آزادانه پرچم کشورمان را به اهتزاز در خواهد آورد.خبرهای مرتبط