اعمال شکنجه و خشونت جنسی علیه مردان در سوریه

سازمان تروریستی پ ک ک / پ ی د – ی پ گ در سوریه به اعمال شکنجه و خشونت جنسی متوسل شده است

اعمال شکنجه و خشونت جنسی علیه مردان در سوریه

 

سازمان تروریستی پ ک ک / پ ی د – ی پ گ در سوریه به اعمال شکنجه و خشونت جنسی متوسل شده است.

گوون بگچ کارپرداز نمایندگی دائمی ترکیه در سازمان ملل طی سخنانی در نشست شورای امنیت سازمان در رابطه با حوادث مربوط به خشونت جنسی در درگیریها، ضمن جلب دقت به توسل سازمانهای تروریستی داعش و پ ک ک / پ ی د – ی پ گ و رژیم اسد در سوریه به این گونه اقدامات که در گزارشهای سازمان ملل نیز جای گرفته است، اظهار داشت، براساس گزارش ماه گذشته کمیسیون بین المللی مستقل تحقیقات سازمان ملل، نیروهای دموکراتیک سوریه که دست نشانده پ ک ک / پ ی د می باشد، آلت تناسلی مردانی را که در رقه به اسارت گرفتند، سوزانده و یا با سوزاندن تهدید کرده اند. بنابه گزارش سازمان ملل، پ ک ک / پ ی د – ی پ گ به اعمال شکنجه و خشونت جنسی متوسل می شود.

بگچ در اشاره به گزارش آنتونیو گوترس دبیرکل سازمان ملل در رابطه به اعمال خشونت جنسی در خلال درگیریها که به شورای امنیت ارائه کرده است، گفت، اعمال خشونت از سوی ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا نیز بی نهایت وخیم می باشد.خبرهای مرتبط