دستگیری مهاجران قاچاق در شانلی اورفا

نیروهای امنیتی 68 تبعه افغانی را دستگیر کردند

دستگیری مهاجران قاچاق در شانلی اورفا

68 تبعه افغانی که از راههای غیر قانونی در صدد ورود به شهرستان بیرجیک استان شانلی اورفا بودند، دستگیر شدند.

در نتیجه بازرسی های اکیب های فرماندهی ژاندارمری شهرستان بیرجیک در جاده شانلی اورفاـ غازی آنتپ ، مینی بوس های حامل 68 مهاجر قاچاق را متوقف ساخته و این عده از مهاجرین را دستگیر کردند.

رانندگان مینی بوس ها تحت نظر گرفته شدند.

مهاجرین قاچاق از سوی نیروهای امنیتی به سالن ورزشی برده شده و در آنجا از سوی مقامات استانداری بیرجیک مواد غذایی و نوشیدنی در اختیارشان گذاشته شد.خبرهای مرتبط