جنگنده های اف 35 به ناوگان هوایی ارتش ترکیه ملحق می شوند

اولین هواپیمای جنگی اف 35 ترکیه در روزهای آینده تحویل داده خواهد شد

جنگنده های اف 35 به ناوگان هوایی ارتش ترکیه ملحق می شوند
جنگنده های اف 35 به ناوگان هوایی ارتش ترکیه ملحق می شوند
جنگنده های اف 35 به ناوگان هوایی ارتش ترکیه ملحق می شوند

جنگنده های اف 35 به ناوگان هوایی ارتش ترکیه ملحق می شوند

 

اولین هواپیمای جنگی اف 35 ترکیه در روزهای آینده تحویل داده خواهد شد.

سازمان صنایع دفاعی ترکیه پرواز جنگنده اف 35 با پرچم ترکیه از تاسیسات لاکهد مارتین تگزاس را در تویتتر به اشتراک گذاشت.

در تصاویر شماره و پرچم ترکیه که بر روی دم هواپیما نقش بسته است، جلب دقت نمود.

جنگنده های اف 35 در پی اتمام آموزش خلبانان و تحویل دومین جنگنده به فرماندهی 7 پایگاه شکاری در مالاتیا آورده خواهند شد.

جنگنده اف 35 در پائیز سال 2019 در آسمانهای ترکیه به پرواز در خواهد آمد.

ترکیه همچنین در منطقه اروپا تعمیرات سنگین موتور اف 35 ها را نیز انجام خواهد داد.

در نظر است که در کل 100 فروند اف 35 خریداری شود.

در مرحله اول 30 فروند خریدار خواهد شد.خبرهای مرتبط