ترکیه اولین جنگنده اف 35 خود را تحویل گرفت

ترکیه اولین جنگنده اف 35 خود را که با استعدادهای برتری چون ردیابی کم، فناوریهای سنسور و سیستم رادار قدرت عملیاتی نیروی هوایی ترکیه را افزایش خواهد داد، تحویل گرفت

ترکیه اولین جنگنده اف 35 خود را تحویل گرفت

 

ترکیه اولین جنگنده اف 35 خود را که با استعدادهای برتری چون ردیابی کم، فناوریهای سنسور و سیستم رادار قدرت عملیاتی نیروی هوایی ترکیه را افزایش خواهد داد، تحویل گرفت.

در چهارچوب تحویل اولین جنگنده اف 35 ترکیه، در تاسیسات لاکهد مارتین در فورت وورث در ایالت تگزاس امریکا مراسمی ترتیب یافت.

در این مراسم مقامات سازمان صنایع دفاعی و کارکنان عالیرتبه شرکتهای ترک مامور خدمت در پروژه و لاکهد مارتین شرکت جستند.

اولین جنگنده اف 35 از ویژگی اولین جنگنده نسل 5 ام نیروی هوایی ترکیه برخوردار می باشد.

اولین جنگنده اف 35 در آموزش خلبانان در پایگاه هوایی لوک در آریزونا انجام وظیفه خواهد کرد.

در روزهای آینده 2 امین و در ماه مارس سال 2019 نیز 3 امین و 4 امین جنگنده تحویل داده خواهد شد.

هوایماهای مذکور در خلال آموزش خلبانان ترک در امریکا باقی خواهند ماند.

5 امین و 6 امین جنگنده ها نیز در پی إتمام مراحل تولید بطور مستقیم به ترکیه خواهند آمد.

ترکیه تدارک 100 فروند از جنگنده های مذکور را مورد هدف قرار داده است.

ترکیه از سال 1999 بدین طرف در برنامه جنگنده های اف 35 جای داشته و صنایع دفاعی ترک در تولید این هواپیماها نقش فعالی بر عهده گرفته است.خبرهای مرتبط