وضعیت فوق العاده در ترکیه به پایان رسید

وضعیت فوق العاده در ترکیه به که دنبال کودتای نافرجام 15 جولای 2016 سازمان تروریستی فتو آغاز شده و هر سه ماه یک بار برای هفت بار تمدید شده بود، راس ساعت 01:00 امشب به پایان رسید

وضعیت فوق العاده در ترکیه  به پایان رسید

وضعیت فوق العاده در ترکیه به که دنبال کودتای نافرجام 15 جولای 2016 سازمان تروریستی فتو آغاز شده و هر سه ماه یک بار برای هفت بار تمدید شده بود، راس ساعت 01:00 امشب به پایان رسید. 

در طول دوره  وضعیت فوق العاده، نه تنها با سازمان تروریستی فتو بلکه با سازمان های تروریستی پ ک ک و داعش نیز مبارزه موثری انجام شد. 

در چارچوب این مبارزه، در نتیجه مذاکراتی که در مجلس ملی کبیر ترکیه ترتیب یافت، وضعیت فوق العاده در 19 اکتبر 2016، 19 آوریل 2017، 19 جولای 2017، 19 اکتبر 2017، 19 ژانویه 2018 و 19 آوریل 2018، یعنی هفت بار تمدید شد. 

طبق قانون اساسی تا پایان وضعیت فوق العاده، عدم تقدیم درخواست  تمدید وضعیت به مجلس به معنای پایان اتوماتیک وضعیت فوق العاده می باشد. 

وضعیت فوق العاده که راس ساعت 01:00 روز پنجشنبه 21 جولای 2016 اعلام شده بود، ساعت 01:00 امشب به پایان رسید. 

 

 خبرهای مرتبط