خبر فوری - تجسس پلیس ترک در کنسولگری عربستان سعودی آغاز شد

تحقیقات در کنسولگری عربستان سعودی آغاز شد

خبر فوری - تجسس پلیس ترک در کنسولگری عربستان سعودی آغاز شد

پلیس ترکیه تحقیقات در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول را آغاز کرد.

گروه تفحص سعودی نیز در چارچوب کارگروه مشترک این کشور و ترکیه در رابطه با پرونده جمال خاشقجی وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شد.خبرهای مرتبط