مراسم گرامیداشت 103-امین سالگرد نبرد چاناک قلعه در استرالیا

به یاد سربازان آنزاک که در چاناک قلعه جان خود را از دست داده اند، در 103-امین سالگرد نبرد چاناک قلعه ، در شهرهای مختلف استرالیا مراسمی ترتیب یافت.

در مراسمات مختلفی که در شهرهای متفاوت استرالیا و در راس کانبرا، ملبورن و سیدنی ترتیب یافت، نوه های آنزاک ها شرکت کردند.