بزرگترین اردک پلاستیکی جهان

بزرگترین اردک پلاستیکی جهان در فستیوال کشتی های بادبانی تاکوما در واشنگتن به آب انداخته شد.