انفجار در سیلوی پر از سیمان

در سیلوی یک کارخانه سیمان در شهرستان سوکه استان ایدین ترکیه، به دلیل فشرده شدن گاز، انفجاری رخ داد و چندین تن سیمان، به این شکل بیرون ریخت.