سلامی پر محبت به برادران سربازم در عفرین

فوتبالیست مشهور ترک برای سربازان ترکیه ویدئویی تهیه کرد

سلامی پر محبت به برادران سربازم در عفرین

جنک توسون که فرم تیم اورتون یکی ازتیمهای لیگ پریمیر انگلستان را بر تن دارد، به ویدئویی که سربازان شرکت کننده در عملیات شاخه زیتون ترکیه در منطقه عفرین سوریه، برای وی تهیه کرده بودند، پاسخ داد.

فوتبالیست مشهور با ویدئویی که در تویتتر منتشر کرد، به سربازانی که پیغام "سلام از عفرین به جنک توسون" را به وی ارسال کرده بودند، پاسخ داده و گفت: "به برادران سربازم در عفرین، سلامی پر از محبت ارسال میکنم. ویدئوی شما را دریافت کردم. قلبمان با شما میتپد. وطنمان در دستهای شما به امانت گذاشته شده است. خداوند همراهمتان باشد."خبرهای مرتبط