بازیکن تیم ملی کرواسی از تیمش اخراج شد

کالینیک به کشورش بازخواهد گشت

بازیکن تیم ملی کرواسی از تیمش اخراج شد

نیکولا کالینیک از کادر تیم ملی کرواسی خارج شد.

کالینیک به کشورش بازخواهد گشت.

کالینیک که در چهارچوب بازیهای جام جهانی روسیه در گروه D ، در بازی میان کرواسی و نیجریه در جایگاه ذخیره نشسته بود، به مربی فنی کرواسی، واکنش نشان داده بود. کالینیک با مخالفت با سرمربی، وارد بازی نشده و در جایگاه ذخیره مانده بود.

کالینیک به دلیل این رفتارش از کادر تیم ملی اخراج شد و به کشورش بازخواهد گشت.خبرهای مرتبط