Rrëshqitje në dëborë me lundër

Rrëshqitje në dëborë me lundër | Një grup i sportistëve në rrafshnaltën Pershembe të Ordus që ndodhet në 1.500 m lartësi mbidetare, fillimisht rrëshqitën në dëborë me lundra, pastaj bënë kanotazh në lum.

Rrëshqitje në dëborë me lundër

Një grup i sportistëve në rrafshnaltën Pershembe të Ordus që ndodhet në 1.500 m lartësi mbidetare, fillimisht rrëshqitën në dëborë me lundra, pastaj bënë kanotazh në lum.


Fjalët Kyçe: kanotazh , dëborë , lundër , Ordu , Pershembe , rrafshanlta , grup i sportistëve