О ТRТ-u

TRT

INSTITUCIJA TURSKE RADIO TELEVIZIJE

Turska Radio Televizija koja poseduje karakteristike „prvog“ i „jedinog“ javnog servisa u Turskoj, osnovana je 1.maja 1964.godine.
I radio koji je sa emitovanje, počeo 5.maja 1927.godine, od ovog datuma ulazi pod okrilje TRT-a. Pred kraj 60-tih godina radiju, koji nas pritiskom na samo jedno dugme ili biranjem stanica nosi u različite svetove, pridružuje se novi prijatelj: Televizor... Turska se prvi put upoznala sa televizorom 31. januara 1968.godine putem TRT-a. TRT sa 81 godinom radijskog i 40-tom godinom TV emitovanja postao je simbolom pamćenja republičke istorije, dok je zahvaljujući svom iskustvu, znanju i savešću postao spomenik poverenja i simbol bratstva i sloge.
Zahvaljujući volji i želji za radom kao i nesebičnim naporima, TRT ostavio je neizbrisiv trag u srcu turskog naroda. TRT koji se do danas očuvao kao Turska škola emitovanja i kao najpoverljivija institucija emitovanja pod svojim krovom je odgojio najuspešnije urednike radio i TV programa. Naravno zahvaljujući tome na turskim TV kanalima počelo je emitovanje niza kvalitetnih i zanimljivih programa.
TRT se nije zadovoljio činjenicom da bude „medijska institucija“ samo na poljima radija i televizije već u isto vrijeme obavlja i dužnost „temeljne edukativne institucije“.
Funkcija o kojoj je reč imala je veliki i neizostavni značaj ne samo u pogledu odgoja kadrova za emitovanje već i u pogledu edukativnih emitovanja namenjenih svojim gledaocima koje im prenosi putem informativnog programa.
TRT kao nosilac jedne ovakve neizostavne misije koja ima poseban smisao, zauzeo je zaslužno mjesto među uglednim svetskim informativnim institucijama, zahvaljujući nepristrasnosti, shvatanju poverljivosti i kvalitetnim programima u kojima se ne odstupa od načela „javno informisanje“.
Faktori koji su uslovili jedan ovakav uspeh mogu se svrstati u sledeće grupe:

ODGOVORNO I VERODOSTOJNO INFORMISANjE

Dopisnici iz svih krajeva sveta: Vašington/SAD, Brisel/BELGIJA, Kairo/EGIPAT, Berlin/NEMAČKA, Lefkoša/TRSK, Baku/AZARBAJDžAN, Aškabat/TURKMENIJA, Tačkent/UZBEKISTAN...
Ukratko TRT sa predstavništvima i uredma širom sveta od Amerike do Evrope i Azije, od Bliskog Istoka do Kafkaza, oko je i uho kako Turske tako i sveta.
-Pored centra u Ankari u Istanbulu, Izmiru, Antaliji, Ćukurovi, Dijarbakiru, Erzurumu i Trabzonu nalaze se regionalne direkcije u kojima rade stručni i iskusni urednici informativnog programa, a osim toga u svim krajevima Turske nalaze se lokalni dopisnici što sveukupno predstavlja dinamičnu informativnu mrežu.
- Zahvaljujući poimanju ispravnog, nepristranog i poverljivog emitovanja kod slušaoca i gledaoca vlada „trend poverenja“.

EMİSIJE ZA SVAKI UZRAST I KULTURU

Kvalitetan program sačinjen od edukativnih, kulturnih, muzičkih, zabavnih, dečjih i sportskih programa, otvorenih rasprava, dokumentaraca, drama i najkvalitetnijih filmova kinematografije. Biti informativna institucija koja okuplja široku masu gledaoca različitog obrazovnog, starosnog i ekonomsko-kultrnog nivoa i pokupiti njihove simpatije i podršku kroz lepezu emitovanja u skladu sa međunarodnim standardima...
-Biti gledan kako u Turskoj tako i širom sveta putem sedam televizijskih kanala od kojih su 4 nacionalna, 2 međunarodna i jedan regionalni..

Televizijski Kanali:

TRT 1: Porodični 168 sati
TRT 2: Informativni, naučni, kulturno-umetnički 168 sati
TRT 3: Mladi i sport 54 sata
TRT GAP: Program za istočnu i jugoistočnu anadolsku regiju 69 sati
TRT 4: Edukacija i muzika 139 sati
TRT INT: Internacionalni 168 sati
TRT TURK: Program za Centralnu Aziju i regiju Kavkaza 119 sati

Putem međunarodnog satelita i dve lokalne stanice obavlja funkciju mosta između emitovanja Evrope i Azije a zahvaljujući nacionalnim i međunarodnim medijskim institucijama čiji je član kao i putem agencija vijesti poseduje veliki potencijal trenutnog i detaljnog prenošenja svih dešavanja u zemlji i svetu.
-Putem kanala TRT-INT čija su emitovanja pre svega namenjena Turcima koji žive u Evropi i koji se može pratiti u celom svetu, cilj je da se pruži doprinos jačanju kulturnih veza sa Turcima u dijaspori. Cilj je da se TRT-INT ojača i uzdigne do nivoa da u predstojećem periodu konkuriše uglednim i prestižnim međunarodnim tv kanalima.

TV kanali TRT-a u fazi osnivanja

Nastavljaju se radovi na osnivanju novog TV kanala, koji će emitovanja vršiti na kirmanskom i zazanskom dijalektu a namenjen je građanima koji govore različitim jezicima i dijalektima. Isto tako u cilju jačanja veza Turske i naroda perzijskim i arapskim jezikom biće emitovan program i na ovim jezicima.
-Nastavljaju se radovi na osnivanju snažnog TV kanala „Dečiji kanal“ koji će biti namenjen turskoj i deci celog sveta.

81. godišnje iskustvo na radiju

Radio stanice TRT-a od kojih su 4 nacionalne i 5 regionalnih, kao i Radio Turizam zahvaljujući svom stručnom i iskusnom kadru, horovima iz raznih muzičkih sfera, školovanim umetnicima, dečijim i omladinskim klubovima, bogatom arhivom, programima koja se vrše najmodernijom tehnikom i u modernim studijima, snažnim predajnicima i programima koji su u skladu sa standardima modernog emitovanja, nastavljaju biti nerazdvojni drugovi svojih slušaoca.

RADIO STANICE

Radio 1: Edukativni, kulturni i informativni kanal. Ovaj radio postoji punu 81 godinu zahvaljujući programima u kojima se bavi ispitivanjem tema iz života i vestima koje objavljuje svakog sata.
Radio 2 (TRT FM): Ovo je muzički kanal koji emituje umetničku muziku, tursku narodnu muziku i najbolje primere turske pop muzike.
Radio 3: Kanal klasične muzike, džeza i opere.
Radio 4: Kanal turske narodne i turske umetničke muzike.
Ovo su 4 nacionalna radio kanala koje je moguće slušati u cijeloj zemlji a putem interneta i u cijelom svijetu 24 sata dnevno.
5 Regionalnih radio emitovanja
Radio Trabzon, Radio Erzurum, Radio GAP-Dijarbakir, Radio Antalija i Radio Ćukurova...I Radio Turizam takođe obavlja značajnu dužnost jer on svojim emitovanjima doprinosi kako turskom turizmu isto tako je i na usluzi stranim turistima koji posećuju Tursku.

Radio emisije za svet na 29 jezika

Radio Glas Turske (Voice od Turkey) koji vrši emitovanja na 29 jezika uključivši i turski moguće je slušati širom zemlje i svijeta. Radio Glas Turske ima emitovanja na engleskom, francuskom, nemačkom, arapskom, španskom, italijanskom, albanskom, bosanskom, bugarskom, rumunskom, srpskom, hrvatskom, mađarskom, makedonskom, grčkom, ruskom, kineskom, azerbejdžanskom, gruzijskom, uzbečkom, tatarskom, turkmenskom, kirgiskom, kazačkom, urdu, dari, peštunsom i turskom jeziku.
Ova emitovanja je u celom svetu moguće pratiti na kratkim talasima, putem satelita i interneta a osim toga i putem zajedničkih FM emitovanja.

Mreža koja pokriva celi svet

Medijska institucija koja za kratko vreme prihvata sve vrste novih medijskih usluga i koja zahvaljujući svojem iskustvu i znanju iz dana u dan postaje „snažna i poverljiva medijska institucija koja ide u korak sa vremenom.“
Velikim iskustvom na polju emitovanja i tehničkom infrastrukturom oduševljava mestom do kojeg je danas dospela.
Putem satelita TURKSAT 2A i TURKSAT 1C (3A) emitovanja TRT radio i tv kanala prenose se u digitalnu sredinu..
U Ankari, Istanbulu i Izmiru obavlja se 24 satna kontrola digitalnog tv emitovanja.

TRT i na Internetu

Kako bi se zadovoljile potrebe gledaoca i slušaoca digitalnog doba kao i sa željom da se posluži svim tehničkim prilikama koje nudi moderno doba, TRT je i na ovom polju za kratko vrijeme ostvario jako značajne projekte i radove. 1.maja 1999. godine otvorena je internet stranica www.trt.net.tr U cilju pružanja mogućnosti praćenja TRT emitovanja i korisnicima interneta u cijelom svetu počelo je prenošenje radio i tv emitovanja uživo i putem interneta. Osim toga na TRT-ovoj web stranici objavljuju se najaktuelnije vesti u zemlji i svetu, zatim dešavanja na ekonomskim i finansijskim tržištima, sva dešavanja iz svijeta sporta, vremenska prognoza, redosled radio i tv emitovanja i vrši se promovisanje programa.
U okviru TRT-ov emitovanja putem interneta prelazi se u novu etapu tako da su u fazi pripreme i međunarodne verzije TRT-ove web stranice i one se postepeno počinju emitovati. Počelo se sa internet emitovanjima na 11 jezika a sada Radio Glas Turske radi na tome da svi jezici imaju i internet emitovanja.

Arhiva TRT-a, je audio i video memorija Turske

Kada je reč o instituciji koja je svedok svih bitnih dešavanja u republici i instituciji koja se sjedinila sa republikom, naravno da se radi i o jako bogatoj arhivi. TRT ne samo da poseduje audio i video materijal već upotrebom najmodernijih tehnologija sveta čuva nasleđe radio-televizije koja ima dugu prošlost. Vrši se analiza sadržaja i popravka ovog materijala iz raznih perioda i u raznim formatima i on se prenosi u sredinu digitalne medije.

TRT Market

TRT Market narodu nudi vizuelne, slušne i štampane proizvode programa i muzičkih dela iz TRT-ove arhive.

POTPIS TRT-a u VELIKIM I ZNAČAJNIM ORGANIZACIJAMA

TRT već punih 30 godina organizuje Festival Deteta 23.April u okviru kojeg svake godine u periodu od 10 dana prima decu iz celog svijeta i na taj način daje značajan doprinos miru u Svetu i dokazuje da je on „jedinstvena adresa“ u ovoj vrsti međunarodnih organizacija.
TRT je organizator i Eurosonga, te aktivni medijski akter na polju svetskog prvenstva u fudbalu, olimpijada, univerzijada i sličnih značajnih međunarodnih organizacija....
Nakon kratke pauze uzbuđenje koje donosi Svijetsko Prvenstvo u fudbalu opet će se pratiti putem TRT-ekrana. Ljubitelji fudbala opet će putem TRT ekrana moći da uživaju u Svetskom fudbalskom prvenstvu 2010. i 2014. godine i naravno na TRT ekranima će uživati i u svim bojama sporta na olimpijadi.
- Medijska institucija koja za kratko vreme prihvata sve vrste novih medijskih usluga i koja zahvaljujući svojem iskustvu i znanju iz dana u dan postaje „snažna i poverljiva medijska institucija koja ide u korak sa vremenom.“
Drugim rečima rečeno, TRT je prozor kojim se Turska otvara u svet odnosno svet otvara u Tursku. Sve ove karakteristike sabrane na jednom mestu mogu se iskazati samo kroz tri slova: TRT

ČLANSTVA

EBU- Europen Broadcasting Union (Unija evropskih javnih servisa)
ABU- Asia-Pacifik Broadcasting Unio (Unija azisko-pasifičkih javnih servisa)
HFCC/ASBU- International High Frequency Broadcasters Coordination Group (Koordinaciona grupa kratko talasnih emitera)
ABU-HFC- (Abu High Frequency Broadcasters Coordination Gropu)- Koordinaciona grupa kratko talasnih emitera ABU
IMC- International Music Council (Međunarodno muzičko veće)
EIM- European Institute of Media UNESCO Turkish National Committee Turkish National Council of Press (Evropska Medijska Institucija UNESCO-a Turski nacionalni komitet - Tursko nacionalno medijsko veće)
CMCA- Centre Mediterraneen de la Communication Audiovisuelle (Centra za audio video komunikacijezemlja Mediterana)