Globalna perspektiva 29

Teroristička organizacija FETO: Pokret za okupaciju celog sveta

Globalna perspektiva 29

Analiza dekana Fakulteta političkih nauka na univerzitetu Yildirim Beyazit prof.dr. Kudreta Bulbula.

U prijašnjem programu smo govorili o dešavanjima koja su se desila 15. jula, o terorističkoj organizaciji FETO, kao i kako se pripadnici terorističke organizacije FETO-a odgajaju odvojeni od porodica i opštih društvenih i islamskih vrednosti. Ukazali smo na to kako pristalice terorističke organizacije nakon dugog i teškog procesa ispiranja mozgova dolaze u poziciju da su spremni da sve učine što se od njih traži.

Metoda organizacije FETO-a

Nakon takozvane tajne i „svete“ obuke članova prema svojim principima teroristička organizacija svoje pristalice šalje u treće zemlje kako bi širile ideologiju organizacije. Šema ove organizacije u inostranstvu je poput šeme organizacije koja je bila u Turskoj prvih godina. Prvo otvaraju škole i civilne nevladine organizacije i pokušavaju da se predstave kao civilna i dobrotvorna udruženja. U ovom procesu imaju za cilj dve stvari. Prvi cilj je regrutacija novih članova u zemljama u koje dolaze, njihova edukacija i kasnije imenovanje na strateške pozicije u tim zemljama. Na taj način žele da tajno preuzmu kontrolu nad strateškim institucijama ovih zemalja. Ukoliko pažljivo istražite vidjećete da su osobe koje su diplomirale iz njihovih škola ušle u na važne pozicije u obavještajnim organizacijama, vojnim i policijskim strukturama, predsjedništvu države i vlade, u centralnoj banci i drugim strateškim instutucijama. Oni koji nisu upoznati sa radom organizacije FETO smatraće da su ove osobe na ove pozicije došle iz različitih političkih pozadina, kao liderali, socijalisti, Hriščani, sekularisti i sl. I većinom kada shvate ko su oni u stvarnosti tada je već kasno.

Da li FETO predstavlja opasnost samo za Tursku?

Pošto svog lidera vide kao imama celog univerzuma i zbog napora da se organizuju i svim zemljama u svetu možemo reći da FETO nije organizacija koja za cilj samo ima Tursku. Danas ova organizacija ima svoja predstavništva u preko 170 zemalja. Vrlo je teško reći u koliko su se tačno zemalja organizovali. Jer većinom ne deluju pod svojim imenom nego se kriju iza raznih organizacija i institucija. I ovdje se ne radi i o većinskim muslimanskim zemalja. Organizacija čiji je stvarni cilj razotkriven u Turskoj, zbog mera koje su poduzete u Turskoj sada predstavlja veću opasnost za druge zemlje. Organizacija i dalje pokušava u nekim zemljama da regrutuje nove pristalice i da osnivanjem raznih civilnih nevladinih organizacija i dobrotvornih udruženja proširi svoj uticaj i otvori nove škole u kojim će širiti svoju bolesnu ideologiju i verovanja. Veliko iskustvo Turske koje je ostvareno kroz velike boli, krave napade i velike žrtve, treba da predstavlja otvorenu lekciju za sve koji žele da izbegnu sličnu situaciju.

Da li je opasnost od FETO-a prošla?

Pre nekoliko godina niko nije mogao i sanjati današnju situaciju. Nije bilo moguće da se govori o imperiji straha koju je formirala teroristička organizacija FETO ili da se razotkriju njihove podle namere. Zbog toga prvenstveno trebamo biti zahvalni na trenutnom stanju.

FETO je najveću snagu crpio iz dobre volje i namere ljudi. Ljudi gledajući u masku dobrotvora pokušavali da pomognu ovu organizaciju. Danas svi znaju koliko je ova organizacija zasnovana na bolesnim i podlim namerama, taktikama i spremnosti na ubijanje nevinih kako bi ostvarila svoje ciljeve. I ova spoznaja je najveće otkriće i dobit kako za Tursku tako i celi svet.

Zahvaljujući velikim naporima Turske i turskog naroda danas je u velikom broju zemalja smanjen organizacioni kapacitet ove terorističke organizacije. Zbog društvene spoznaje i uništavanja većine kapaciteta organizacije ona danas više ne može da pokuša ili ostvari vojni udar. Ali i ako je smanjen kapacitet organizacije ona i dalje može da ruši i uništava. Pristalice organizacije poput robota ubica čija se kontrola nalazi u rukama lidera u Pensilvaniji poput tempiranih samoubica kreću se u zemljama u kojima žive.

Još uvek posjeduju kapacitete realizacije terorističkih napada poput ubistva ruskog ambasadora u Ankari sa ciljem izazivanja sukoba između Turske i Rusije. Ova opasnost se ne nastavlja samo u Turskoj nego i u svim zemljama u kojima se nalaze. U brojnim zemljama i dalje imaju svoje ćelije koje su infiltrirane ne važni strateškim pozicijama i koje čekaju na naređenja da krenu u akciju. Možemo reći da su danas utvrđeni programi i programeri ovih tempiranih ubica koji se šetaju među nama. Ali i dalje na stotine hiljada osoba širom svijeta su pod uticajem ovog virusa. Posedujemo potrebu za pomoć svih psihologa, sociologa, doktora i vjerskih učenjaka kako bi se volja ovih robota u ljudskom obliku oduzela iz ruku lidera terorističke organizacije u SAD-a. Jer ukoliko njih ponovo ne vratimo na nivo normalnih ljudskih bića budućnost ni jedna zemlje i društva neće biti sigurno. Naravno ovi roboti ubice ne stoje u jednom mestu i stalno menjaju svoje izgled i delovanje. Spremni su i sposobni da sarađuju sa brojnim globalnim akterima. Danas vrlo dobro sarađuju sa obaveštajnim organizacijama nekih globalnih aktera. I ovi akteri misle da ove robote drže pod kontrolom. Ali kada pogledamo na prošlost ove organizacije vidimo da ona nikada nije ušla pod potpunu kontrolu neke zemlje i da uvek sprovodi svoje planove. I zbog toga i ako neke obaveštajne organizacije misle da je dobro da koriste pristalice FETO-a to i za njih predstavlja veliku opasnost. Jer verovati da pristalice organizacija koja je izdala svoju zemlju, narod i porodice neće i njih izdati bilo bi previše naivno.

Da nije uradio ništa drugo cela Turska i Svijet treba da budu zahvali predsedniku republike R.T.Erdoganu što je žrtvovajući i stavljajući u opasnost sebe i svoju porodicu razotrkiju podle igre i namere ove organizacija koja ima za cilj da okupira celi svet. Povezane vesti