Balkanske Aktuelnosti 30/2018

Samit zemalja Zapadnog Balkana, koji se u okviru Berlinskog procesa održava jednom godišnje, jedan je od najvažnijih regionalnih aktivnosti koji govori o projektima koji imaju za cilj poboljšanje saobraćajnih i energetskih veza u regiji.

Balkanske Aktuelnosti 30/2018

Za razvoj regionalne saradnje i razvoj ekonomije na nivou regije, Balkan ima potrebu za kvalitetnom saobraćajnom infrastrukturom. Saobraćajna infrastruktura na Balkanu zaostaje kako na fizičkom, tako i na tehničkom planu iza saobraćajne infrastrukture u EU. Balkanske zemlje, koje pokušavaju razviti saobraćajnu infrastrukturu, uglavnom se susreću sa visokim troškovima i nedovoljnim finansijama.

Za Balkan se može reći da poseduje stratešku poziciju kada je u pitanju saobraćaj. Kao regija, Balkan predstavlja izlaz na Evropski, Azijski i Afrički kontinent i na šest mora. Neke luke u regiji, koje poseduju obale na Jadranskom, Jonskom, Egejskom, Mramornom, Crnom i Sredozemnom moru, Balkanu pružaju mnogo snažniju i opsežniju međunarodnu povezanost. Geografski položaj Balkana daje bitnu prednost povezivanju vazdušnim saobraćajem ove regije sa zemljama zapadne i centralne Evrope, Bliskog istoka i nekih drugih zemalja. Sve ovo ukazuje na činjenicu da se saobraćajna infrastruktura Balkana treba pomno analizirati.

Saobraćajna mreža i infrastruktura balkanskih zemalja nije dovoljno razvijena na Balkanu. Na primer, podaci Izveštaja o globalnoj konkurenciji pokazuju da se od 137 zemalja koje su na listi saobraćajnog kvaliteta BiH nalazi na 125. poziciji. Stanje cesti u Srbiji, Rumuniji i Albaniji je u mnogo goroj poziciji nego što je ovih 137 zemalja. Sto se tiče kvaliteta cesti, Grčka, koja se nalazi na 49. i Hrvatska na 60. poziciji, su relativno u boljoj poziciji od ostalih balkanskih zemalja. U balkanskim zemljama nema dovoljno autoputeva a postojeći nisu u stanju podržati povećanje saobraćajnog kapaciteta. Što se tiče remonta i popravke železnice na Balkanu, i ona je takođe ispod proseka u EU. Železnička mreža u regiji je stara i tehničke karakteristike su jako loše. Osim što postoji problem u vezi krivina i nagiba železnice, kao njenih tehničkih karakteristika, saobraćajnice su uglavnom opremljene jednom prugom, a nedovoljan broj električnih linija je jedna od bitnih tehničkih restrikcija.

Saobraćajne investicije na Balkanu su uglavnom realizovane 1970-tih i 1980-tih godina, a popravke i remonti su već godinama zapostavljeni. Osim toga, raspad Jugoslavije, ratovi na ovim prostorima, embargo, politička i ekonomska nestabilnost su samo neki od temeljnih faktora kojima se daje odgovor na nedovoljnu saobraćajnu infrastrukturu.  Centralni planski period, koji je trajao skoro pola veka, bio je prepreka da Balkan poseduje konkurentnu saobraćajnu infrastrukturu. Putevi i granice u tom periodu Balkana, puno više su izolovali nego što su povezivali zemlje regije.

U raznim izveštajima, institucije i politika koja se vodi u vezi saobraćajnog sektora na Balkanu su definisani jako slabim. Tvrdi se da  napori za razvoj saobraćajne infrastrukture ne mogu biti kontinuirani i efikasni bez definisanja ustavnih i institucionalnih normi u vezi saobraćajnog sektora.

EU je bitan faktor u reorganizaciji saobraćajne infrastrukture u balkanskim zemljama. Brisel, koji ulaže velike napore kako bi se uklonila drastična razlika u saobraćajnom sektoru između zapadne i istočne Evrope, sa jedne strane novim članicama nameće saobraćajne standarde a sa druge strane zemlje kandidate i potencijalne kandidate pokušava da uključi u saobraćajni sistem EU. U tom okviru Brisel ulaže napore kako bi se popravila saobraćajna infrastruktura u zemljama koje su u okviru poslednja dva vala proširenja primljene kao članice EU. Osim toga, od zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Uniju zahteva da svoje saobraćajne sisteme razvijaju skladno zajedničkoj saobraćajnoj politici EU. Čak šta više Brisel, balkanskim zemljama koje su članice ili koje su na putu da postanu članice EU pruža podršku u okviru raznih fondova kako bi reorganizirale svoju saobraćajnu infrastrukturu.

Pošto privatni sektor nije dovoljno razvijen, balkanske zemlje imaju potrebu za stranim kapitalom kako bi se popravila saobraćajna infrastruktura i kako bi se povećala konkurentnost. Svesne da ove probleme ne mogu rešiti same, zemlje Zapadnog Balkana u poslednje vreme deluju zajednički, pokušavaju stvoriti zajedničke interese i zajednički se približiti EU. Zemlje Zapadnog Balkana, koje su se okupile u okviru Berlinskog procesa, pored fizičkog razvoja infrastrukture, dogovaraju se i u vezi usklađivanja politike koja se vodi povodom saobraćajnog sektora. Samit zemalja Zapadnog Balkana, koji se u okviru Berlinskog procesa održava jednom godišnje, jedan je od najvažnijih regionalnih aktivnosti koji govori o projektima koji imaju za cilj poboljšanje saobraćajnih i energetskih veza u regiji. Ovaj samit je ujedno i jako bitan podsticaj za reforme koje se trebaju provoditi na putu članstva u EU.

 Povezane vesti