Pitanje  Kešmira

Komentar na ovu temu je dao Kudret Bulbul.

Pitanje  Kešmira

                                                 

 

Ove nedelje je nakon dvadeset godina ponovo došlo do konflikta izmedu dve nuklearne sile , Indije i pakistana.kašmir koji se nalazi pod okupiacijom Indije je nakon što je došlo do ubistva 44 indijska vojnika , nakon čega je vlada ove zemlje optužila Pakistan za stradanje vojnika .

Nakon što je Pakistan dva indijska aviona , narednog dana je pilot iz obornog aviona predao Indiji .Dakle šta je pitanje Kašmira i kako će se rešiti dao je komentar Kudret Bulbul dekan politickih nauka Yildirim Beyazit univerziteta u Ankari .

Engleska klasika

Indijanska poslovica glasi „ako se dve ribe u istoj rijeci bore jedna protiv druge onda znajte da se u toj reci nalazio Englez sa dugačkim nogama“ . Problem Kašmira je ne vezan dug period još od vremena Engleske okupacije ove regije . Prilikom povlačenja sa ovih okupiranih teritorija iza sebe je ostavila razdor , koji traje od 1000-te godine pa sve do 1857godine Engleska je na mjestima gde se god nalazila uvek stvarala razdor i  probleme koji se nisu mogli tek tako rešiti dakle Indiju je od hiljadite godine vodio sultan turskog porijekla Baburšah koji je nakon poraza od Engleske 1857 godine se povukao nakon čega je Engleska preuzela nad ovim prostorima.

Englezi su godima prislino tereali na učenje engleskog jezika i nakon njihovog povlačenja sa ovih teritorija podijelili su Indiju na tri dijela : Indija , Pakistan , Bangladeš. Indija i Pakistan su 1947 godine proglasili nezavisnost tako što je na mjesistima gdje je živjelo Indijsko stanovništvo osnavana Indija , a na većinskim mejsitima gdje su živeli Pakistanci je formirana Pakistanska država. U Kašmiru živi 90% muslimana , no i pored toga Engleska to nije prepustila Pakistanu već je budućnost ove regije ostavljena narodu da referndumom odluči .

Problemi i sukobi koji su izvor konfilikata u Kašmiru su zasnovani na period od 1947 godine kada je trebao da se održi referendum i da narod odluči za budućnost ove regije .Michael Hari Sing Indijski vođa je odlučio da ova regija pripadne Indiji , nakon čega se usprotivio narod Kašmira i naposljetku tome je Indija uputila svoje vojnike u Kašmiru .Na drugoj strani i Pakistan je uputio svoje vojnike u ovu regiju što je izazvalo rat izmedju Indije i Pakistana 1947 godine . Prvi rat između ove dvije zemlje je okončan u januaru 1949 godine nakon prekida kome je posredovao UN , a dogoreno je da se vojnici povuku u svoje zemlje i da se održi referendum . Indija se usprotivila tome i nikada nije došlo do provedbe ovog referenduma .Indija je nakon toga pripojila dio Kašmira dok je Pakistan preuzo kontrolu nad Kašmirom koga je nazvao „Azad Kašmir“ . Ova regija i danas ima specijalni status . Kasnije je u Kašmiru 1965 i 1999 godine došlo do izbijanja dva sukoba između Indije i Pakistana da bi na kraju i Kina se umešala tako da se dio kontrole nad Kašmirom provodi od strane Kine . Danas je 45 % Kašmira u Indijskim , 35 % u pakistanskim a 20% u Kineskim rukama dakle sve probleme koje su se javile u Kašmiru su izazvali Englezi koji su ostavili preko 100 000 hiljada stradalih ljudi i na milione rasaljenih osoba .Dali je moguće naći rešenje u kašmiru ? Potrebno je prije svega da se spuste tenzije a i da se Indija i Pakistan međusobno ne optužuju .Neprihavtiljvo je da Indija samovoljno izvodi napade , na drugoj strani Pakistan je spreman da punu podršku u borbi protiv terora što je pšozitvna stavka u reševanju ovog problema .Pakistan želi da se rešenje nalazi u okviru referenduma koji je proveden od strane UN-a 1948 godine dok Indija zbog toga što u Kašmiru živi većinska muslimanska populacija ne želi bilo kakav referendum . Dakle , sve dok se vojne jedinice nalaze u Kašmiru teško je naći rešenje a dugogodišnji konflikt ukazuje da se ovaj problem ne može rešiti bez stava tamošnjeg naroda . Još jedna od alterntiva je da se Kašmir proglasi za neovisnu državu ali ni Indija ni Pakistan vjerovatno neće to podržati . Turska će dati punu podršku kako bi se zaustavilo dalje prolivanje krvi i suza i kako bi se smanjila šteta. Turska u rešavanju problema Kašmira nema Imperijalistčki stav već to zasniva na pravednom traženju rešenja . Globalne sile žele preko ove dvije zemlje da naprave globalni rat a akteri mogli štš šta izgubiti . Poslednji Izraela i Indije na polju naoružanja i radova SAD da zaustavi Kinu Ukazuju da će i Kina dati podršku Pakistanu što bi moglo da utiče na izbijanje novog velikog rata .

Ukoliko ove dvije zemlje ne svate da se preko njih želi napraviti novi rat , i ukoliko ne budu posmatrali  široke perspektive mogu izgubiti puno toga . Na drugoj strani ukoliko budu radili na stvarnju bilo kakvog drugog rešenja to bi moglo u dobroj mjeri se odraziti pozitivno na ekonmoski , socijalni , kulturni , civilni i ostali život u obje zemlje .

Čuli ste komentar Profesora Kudreta Bulubula , dekana fakulteta političkih nauka univerzitata u Ankari .Povezane vesti