Turske institucije koje nas povezuju 11/19

Turske stipendije

Turske institucije koje nas povezuju 11/19

U programu „Turske institucije koje nas povezuju“ nastavljamo da vam predstavljamo Direkciju za Turke u inostranstvu i sunarodnike - YTB. I ove sedmice ćemo govoriti o programu „Turske stipendije“ koji se realizuje od strane Direkcije za Turke u inostranstvu i sunarodnike YTB-a.

Program „Turske stipendije“ je program sa kojim se dodeljuju stipendije za studiranje stranih studenata na univerzitetima u Turskoj. U današnjem programu pokušaćemo da vam prenesemo ko to sve može aplicirati za ovu stipendiju, koji dokumenti su potrebni za aplikaciju i šta stipendija sve obuhvata.

Potrebni dokumenti za aplikaciju:

Kandidati koji podnose aplikaciju putem interneta moraju dostaviti sledeće dokumente:

 • Lična karta
 • Pasoš
 • Slika koja je naslikana u skorije vrijeme
 • Rezultat nacionalnog prijemnog ispita (ukoliko postoji)
 • Diploma ili privremeni potvrda o diplomiranju
 • Akademski transkript
 • Rezultati međunarodnih ispita (Poput ispita GRE i GMAT ukoliko se zahteva od strane programa koji je izabran)
 • Rezultati ispita o znanju stranih jezika (ukoliko se zahtjeva od strane programa koji je izabran)
 • Predlog teme za istraživanje i radovi prijašnjih istraživanja (samo za aplikacije za doktorske studije)

Ko može dobiti stipendije?    

 • Turske stipendije su otvorene za prijave državljana svih zemalja
 • Minimalni akademski uspeh za stipendije:
  • Za prvi ciklus studije kandidati moraju imati minimalni akademski uspeh od 70 %
  • Za medicinske nauke (Medicina, stomatologija, farmacija) kandidati moraju imati minimalni akademski uspeh od 90 %
  • Za postdiplomske i doktorske studije kandidati moraju imati minimalni akademski uspeh od 75 %
 • Kandidati moraju ispuniti i sledeći kriterij za aplikaciju:
  • Za aplikacije za prvi ciklus studija kandidati moraju imati manje od 21 godine
  • Za aplikacije za postdiplomski ciklus studija kandidati moraju imati manje od 30 godina
  • Za aplikacije za doktorski ciklus studija kandidati moraju imati manje od 35 godina
  • Za aplikacije za programe istraživanja kandidati moraju imati manje od 45 godine
 • Šta stipendija sve obuhvata?

1- Mesečnu stipendiju:

 • Za prvi ciklus studija: Mesečno 700 TL
 • Za postdiplomski ciklus studija: Mesečno 950 TL
 • Za doktorski ciklus studija: Mesečno 1400 TL
 • Za ljetno školu učenja turskog jezika: mesečno 500 TL
 • Za Turski program komunikacije za državne i akademske službenike: Mesečno 2000 TL

         2- Upis na fakultet

         3- Povratnu avionsku kartu (jednom tokom ciklusa studija)

         4- Dom

         5 - Jednogodišnji kurs turskog jezikaPovezane vesti