Nogayça 82: Bır Paygambar mucizesi, quru direk yılagan (2)

Bu yuma em “BIR PAYGAMBAR MUCİZESİ, QURU DİREK YILAGAN” baresinde qalgan manelerdi aytamız...

Nogayça 82: Bır Paygambar mucizesi, quru direk yılagan (2)

Sahabelerden bolgan 

Atı Sehil ibni Sa’d;

-Razı bolsun Allah ondan-

Qabarında navdı aytqan: 

“Direk yılaganı zaman   

Yamagat da yılagan!”

 

Basqa sahabelerden

Übey İbn-i Qaab’dıñ

-Allah razı bolsun ondan -

Ol mucize baresinde       

Aytqanı da nav bolgan:

“Sosı hurma diregi, 

Köp yılagandan sebep 

Em ekike ayrılgan.”

 

Basqa hadiste tagı, 

Rasül Ekrem aleyhisselam,

Sosı kepte buyurgan:

“Özi qasında aytılgan 

Allah’tıñ (cc) zikrinden

Ayrı qalganı üşün       

Quru direk yılagan!”

 

Basqa bîr hadiste em         

Rasülüllah’tıñ (as) aytqanı:

“Quşaqlayberip sonı, 

Teselli bermegey edim,

Allah’tıñRasül’ünden (as)    

Ayrı qalganından sebep,

Dünya ömri soñınşa         

Qoymas edi yılaganı...

 

Hazret-i Büreyde’diñ  

-Allah ondan razı bolsun-

Aytqan rivayetinde em:       

Quru direk yılagan soñ

Rasül Nebi (as)direktiñ  

Üstine qolın salıp 

Navı kepte buyurgan:

İstersen seni qayta, 

Avvel ösken yerine  

Alıp barıp tigeyim,

Sosı yerde tamırlan;   

Öseberip yasıllan...

Äş noqsanıñ qalmay 

Tallar senden sozılsın 

Artından em meyvalan!

 

Yade tileseñ seni,

Yennetke em tigeyim...

Sosı yerde Allah’tıñ (cc)    

Köp süygüli qulları,

Yesin seniñ meyvandan!

 

Soñda direk ne aytqan,   

Yavabını tıñlagan...

Direktiñ aytqanı,  

Arttaqı sahabediñ 

-Allah onlardan razı bolsun-

Qulagına da bargan:

 “Meni Yennet’ke tik sen!     

Neşe süygülü qullar,

Yesin menim meyvamdan!..  

Sosı Yennet degen yurt!     

Dayim qalar oga bargan...

Sosı yerde körülmes           

Bîr taga em şürügen!”

 

Rasül Nebialeyhisselam,     

“Sonday ettim.” dep buyurgan...

Soñda nav sözdi em         

Rasülüllah (as) buyurgan:

“Ötüp ketken yerdi tuvıl      

Baqıy yurttı tilegen!”

 

Basqa bîr rivayette em, 

Ebu İshaq İsferani  

Degen üyken bir alim,

Rasül Nebi Muhammed (as)    

Direk qasına ketpegen,

Direkke emir qılgan                  

O da yanına kelgen...

Soñda emir qılgan qayta        

Direk ornına ketken...

 

Hazreti Übey bin Qa’b        

Em navdı qabar bergen:

Allah elşisi Muhammed     

- Bolsun oga selam salat -

“Direk minberdin astına    

Salınsın!” dep emir qılgan.

Meşit yıgılgan vaqıt       

Hazreti Übey bin Ka’b  

Özi yanına algan...

Sosı direk şürügeşe        

Onıñ qasında qalgan.

 

Bîr abıraylı üyken alim   

Hasan Basri degen zat

-Allah razı bolsun ondan-

Nav mucizedi soktasına     

Är aytqanda yılagan!

 

Em de soktalarına ,             

Ders bergende dep aytqan:

“Terek, Rasülüllah (as) betke,     

Meyil qılgan, tilegen!

Sizdiñ taga köp meyletip          

Tilegeniñiz kerekken...”

 

Üyken bîr zat so barede              

Navdı bizlerge aytqan:      

“Oga meyil etip tilegen,

Örmet etken em süygen 

Sıylı sünnetke uyup 

Em tagı Din İslam’dıñ               

Aytqanına qaragan!

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.comBäyläneşle xäbärlär