سوریه‌یه هاوا عملیاتی

آمریکا، اینگیلتره و فرانسا گوجلری سوریه‌نی بومبالادی.


اتیکتلر: عملیات , سوریه‌