Bitlisde ýaralanan iki esger ýogaldy
Katara azyk alyp gitjek ilkinji gämi ýola çykdy
“Hytaýyň has köp jogapkärçilik almagana garaşýarys”
Türkiýe 2030-njy ýyla çenli öz harby uçarlaryny öndürer
Prezident Erdogan “Gurhany owadan okamak” ýaryşyna gatnaşdy
DAIŞ Gadyr gijesi diýmän hüjümini dowam etdirdi
Türkiýäniň Prezidenti Saud Arabystanynyň liderleri bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy
Türkiýäniň Daşary işler ministri Ýaponiýada saparda bolýar
NATO degişli harby uçar Russiýanyň Goranmak ministriniň uçaryna golaýlaşmak isledi
Terror guramasy PKK-a garşy operasiýalar giň-gerimli dowam edýär
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aktual Meseleler
Aýyň Soragy