Türkmenistanyň ýygyndysy umumy jemler boýunça öňde barýar
Russiýadaky myhmanhanalaryň birinde ýangyn boldy
“Siriýa krizisinde hiç kim arkalaşmak islemeýär”
İdlibe guralýan howa hüjümleri dowam edýär
Dünýäniň iň baý zenany 94 ýaşynda ýogaldy
Owganystanda12 başbozar öldürildi, 17-si ýaralandy
Tillerson Hytaý bilen Russiýa ýadro ýaraglarynyň ýaýramagynyň öňüniň alynmagy çagyryşyny berdi
Türkiýäniň Premýer ministri Ýyldyrym soňky gezek duýdyryş berdi
Ysraýyl Damaskyň howa menziline roketa atdy
Hytaý Demirgazyk Koreýa çagyryş berdi
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aktual Meseleler
Aýyň Soragy