Ibrahim Kalyn gün tertibiniň ileri tutulýan meseleleri barada beýanat berdi
Arslan: “Hytaýdan Ýewropa uzap gidýän söwda gatnaşygynyň BTK demir ýoly arkaly amala aşmagyny maksat
Wise-premýer Hakan Çawuşogly Sudandan saparda bolýar
Fransiýa Siriýa krizisini çözmäge tagalla eder
Elwan: “Türkiýe serhetlerinde terror koridorynyň açylmagyna ýol bermez”
Türkiýäniň Moskwadaky ilçihanasyna içinde ak tozan bolan bukja iberildi
Afrin operasiýasynda täsirsiz ýagdaýa getirilýän terrorçylaryň sany artýar
Abbas Palestinanyň BMG-na agzalyga kabul edilmegi üçin çagyryş etdi
Erdogan Siriýada hökümediň tarapdary bolan terrorçylaryň Afrine girmegi bilen bagly beýanat berdi
TÝG bu gezek bolsa Siriýanyň hökümediniň tarapdary bolan terrorçylar bilen ýüz-ýüze
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türkmenistan
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aýyň Soragy
Aktual Meseleler

Bizden Ezgiler