Türkmenistanyň Super kubogynyň finalynyň emin agzasy türkiýeli Hüseýin Göçek bolar
Salihi Ýewropa ýurtlarynyň başlangyçlaryny ýeterlik däldigini beýan etdi
3 günlük ylalaşykdan soň ilkinji hüjüm guraldy
Özbegistan Taliban bilen Owgan hökümetiniň arasynda araçy bolmak üçin işe girişdi
Pentagon F-35 uçarlarynyň ikisini penşenbe güni Türkiýä gowşurar
Gazpromyň Britaniýadaky we Gallerdäki emläkleri saklandy
Türkmen wekiliýeti ynsanperwer gatnaşyklaryň geljegi bilen bagly maslahata gatnaşýar
Tähranda Halkara otly gatnawy sergisi açyldy
Rus oppozisioner Alekseý Nawalnyý adamlara çagyryş etdi...
Dünýäniň iň garry orangutany Puan 62 ýaşynda ýogaldy
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türkmenistan
Türk Dünýäsi
Medeniýet, Sungat we Sport
Ykdysadyýet
Aýyň Soragy
Aktual Meseleler

Bizden Ezgiler