Aýyň soragy

Bize dogry jogaby ýollan diñleýjilerimiziñ arasyndan çekiljek bijelere göra 3 dińleýjimize TSR tarapyndan sowgat beriler

Aýyň soragy

Mart aýyndaky bäsleşigimiziñ soragy şeýle: Prezident Dolanşygy Ulgamy Baradaky Konstitutsion üýtgetme üçin referendum haçan geçiriler!

 

  1. 223-nji aprelde
  2. 16-njy aprelde
  1. 6-njy maýda

 

Soragymyzy ýene-de bir gezek gaýtalaýarys:

Prezident Dolanşygy Ulgamy Baradaky Konstitutsion üýtgetme üçin referendum haçan geçiriler!

 

  1. 223-nji aprelde
  2. 16-njy aprelde
  1. 6-njy maýda

 

Bize dogry jogaby ýollan diñleýjilerimiziñ arasyndan çekiljek bijelere göra 3 dińleýjimize TSR tarapyndan sowgat beriler. Jogaplaryńyzy mart aýynyñ 31-ne çenli internet, faks ýada poçta arkaly biziñ salgylarymyza ugradyp bilersiñiz.   

 

Biziñ internet salgymyz turkmen@trt.net.tr

Faks nomerimiz:  90- 312 4633454

Hat salgymyz PK 333, 06443 Ýenişehir Ankara,Türkiýe

Size üstünlik arzuw edýäris. 


Etiketkalar: internet , faks , salgy , sorag

Degişli Habarlar