Aýyň Soragy

 

Oktýabr aýyndaky bäsleşigimiziň soragy şeýle: Şu ýyl BMG-niň näçinji Sessiýasy geçirildi?

 

  1. 83
  2. 73
  3. 90

Bize dogry jogaby ýollan diñleýjilerimiziñ arasyndan çekiljek bijelere göra 3 dińleýjimize TSR tarapyndan sowgat beriler. Jogaplaryńyzy oktýabr aýynyñ 31-ne çenli biziñ salgylarymyza ugradyp bilersiñiz.  

Size üstünlik arzuw edýäris.

 


Aýyň soragyna jogap beriň