Russiýanyň Türkiýedäki ilçi wezipesine Alekseý Ýerhow bellendi

Russiýanyň Türkiýedäki Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi wezipesine Karlowyň janyna kast edilmeginden soň hiç kim bellenmändi

Russiýanyň Türkiýedäki ilçi wezipesine Alekseý Ýerhow bellendi

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin Alekseý Ýerhowyň Russiýanyň Türkiýedäki ilçi wezipesine bellenmegini öz düzüminde jemleýän kararnama gol çekdi.

Ýerhow 2016-njy ýylyň dekabr aýynda janyna kast edilen Russiýanyň Türkiýedäki ozalky ilçisi Andreý Karlowyň ýerine bellendi.

Russiýanyň Stambuldaky ozalky Baş konsuly bolan Ýerhow soň bolsa ýurdyň Daşary işler ministrligindäki krizis stolynyň müdüri wezipesinde işläpdi.

Russiýanyň Türkiýedäki Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi wezipesine Karlowyň janyna kast edilmeginden soň hiç kim bellenmändi.

 Degişli Habarlar