Kerkukda Nebit önümçilik komiteti döredildi

Resmi Bagdat Kerkukda guralan harby operasiýanyň netijesinde Baba Gurgur we Baý Hasan nebit känleriniň gözegçiligini ele geçiripdi

Kerkukda Nebit önümçilik komiteti döredildi

Yragyň Nebit ministrliginiň metbugat geňeşçisi Asym Jihad Kerkukda Nebit önümçilik komitetiniň döredilendigini nygtady.

Asym Jihad mesele hakynda beren beýanatynda “Nebit ministri Jabbar Al Luaýbi Kerkukdaky nebit önümçiligi, Demirgazyk nebit firmasynyň çäginde döredilen Nebit önümçilik komitetiniň işleri bilen ýakyndan gyzyklanýar” diýdi.

Resmi Bagdat Kerkukda guralan harby operasiýanyň netijesinde Baba Gurgur we Baý Hasan nebit känleriniň gözegçiligini ele geçiripdi.

 Degişli Habarlar