PKK/PDÝ-niň ABŞ-nyň goldaw bermeginde Rakkada guraýan operasiýasynda 1873 adam ýogaldy

Beýanatda howa hüjüminde azyndan 1873 adamyň ýogalandygy, 450 müňden gowrak adamyň hem öýlerini terk edendigi ýatladyldy

PKK/PDÝ-niň ABŞ-nyň goldaw bermeginde Rakkada guraýan operasiýasynda 1873 adam ýogaldy

Aýralykçy terror guramasy PKK/PDÝ-niň Siriýada ABŞ-nyň goldaw bermeginde Rakka şäherinde guraýan operasiýasynda asuda ilatdan azyndan 1873 adam ýogaldy, 450 müňden gowrak adam hem başga ýere göçmeli boldy.

“Rakka gyrgyna berilýär” atly aktiwistiň beren beýanatynda PKK/PÝD-niň 6-njy iýundan bäri ABŞ-nyň goldaw bermeginde Rakkada 3829 howa hüjümini gurandygy nygtaldy.

Beýanatda howa hüjüminde azyndan 1873 adamyň ýogalandygy, 450 müňden gowrak adamyň hem öýlerini terk edendigi ýatladyldy.

Beýanatda Rakkada 90-dan gowrak kamikaze hüjüminiň guralandygy, 8 hassahananyň, 29 metjidiň, 40 mekdebiň, 5 uniwersitetiň we 4 köprüniň ýykylandygy aýratyn bellenildi.

Beýanatda şeýle hem şäheriň 90 göteriminiň ýer bilen ýegsan edilendige üns çekildi.

Terror guramasy DAIŞ 2014-nji ýylyň ýanwar aýynda Siriýanyň demirgazygynda ýerleşýän Rakka şäherini ele geçiripdi.

 

 


Etiketkalar: aktiwist , beýanat , Rakka , PÝD , PKK

Degişli Habarlar