Ýaponiýada guş dümewi howsalasy başdan geçirilýär

Geçen ýyl Ýaponiýada guş dümewi sebäpli 1,5 milliondan gowrak towuk öldürlipdi

Ýaponiýada guş dümewi howsalasy başdan geçirilýär

 

Towuk fermasynda öldürlen 55 towukda guş dümewiniň bardygy ýüze çykdy.

Guş dümewiniň öňüni almak maksady bilen Sanuki şäherinde on müňlerçe towuk öldürildi.

Ýolbaşçylar Sanuki şäherinde towugyň ve ýumurtganyň satylmagy gadagan edildi

Şäherde biri-birine ýakyn ýerde gurlan fermalarda 7 milliona golaý towuk bar.

Fermalaryň birnäçesi karantina astyna alyndy.

Ýokanç keseliň ýaýbaňlanmagyna alada bildirilýär.

Geçen ýyl Ýaponiýada guş dümewi sebäpli 1,5 milliondan gowrak towuk öldürlipdi.

 


Etiketkalar: towuk , guş dümewi , Ýaponiýa

Degişli Habarlar