Günorta Koreýa bilen ABŞ harby türgenleşigiň bes edilendigini habar berdi

Günorta Koreýa bilen ABŞ awgust aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän harby türgenleşigiň bes edilendigini habar berdi

Günorta Koreýa bilen ABŞ harby türgenleşigiň bes edilendigini habar berdi

Günorta Koreýanyň Goranmak ministrliginden berlen beýanatda “Ýakyn hyzmatdaşlykdan soň Günorta Koreýa bilen ABŞ, awgust aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän goranyş türgenleşiginiň geçirilmezligi barada karar kabul edi” diýildi.

Demirgazyk Koreýa bilen geçirilýän gepleşikleriň oňyn netije bermegi üçin harby türgenleşikden ýüz öwrülendigi nygtalýar.

 Degişli Habarlar