Master Of Cake Stambul 2018 festiwaly başlady

Halkara aşpezleriň çykyşlary, mugt seminarlar we konditer önümleriniň taýarlanylşy öwredilýän çärä 500-e ýakyn hünärmen gatnaşýar

Master Of Cake Stambul 2018 festiwaly başlady

Master Of Cake Stambul 2018 festiwaly Türkiýeden we daşary ýurtlardan konditer önümleri ugrunda iş alyp barýan zenanlar bilen birlikde konditer önümleri ugrunda iş alyp barýan hünärmenleri bir ýere jemledi. 

Konditer önümleri dünýäsini bir ýere jemlemegi maksat edinýän halkara çäre biri-birinden üýtgeşik önümleri üçin gapylaryny gelen myhmanlara açdy. 

Halkara aşpezleriň çykyşlary, mugt seminarlar we konditer önümleriniň taýarlanylşy öwredilýän çärä 500-e ýakyn hünärmen gatnaşýar. 

Konditer önümlerini halaýan adamlar we hünärine täze lezzetleri goşmak isleýän ähli kişiler festiwala gatnaşyp bilýar.  Degişli Habarlar