Ermenistan-Azerbaýjan front liniýasynda 1 esger şehit boldy

Goranmak ministrligi şehit esgeriň hossarlaryna gynanç bildirdi

Ermenistan-Azerbaýjan front liniýasynda 1 esger şehit boldy

Ermenistan-Azerbaýjan front liniýasynda bolan çaknyşykda Azerbaýjanyň ýaragly güýçlerinden 1 esger şehit boldy.

Azerbaýjanyň Goranmak ministrliginden berlen beýanatda front liniýasynda bolan çaknyşykda Sultan Şahweledow atly esgeriň şehit bolandygy nygtaldy.

Goranmak ministrligi şehit esgeriň hossarlaryna gynanç bildirdi.

 Degişli Habarlar