Fuego wulkanyndaky partlama sebäpli ýogalan adamlaryň sany 99-a ýetdi

Gwatemaladaky Fuego wulkanynda bolan partlama sebäpli ýogalan adamlaryň sany 99-a ýetdi

 


Etiketkalar: wulkan , Gwatemala