حیتای: سیل سبأپلی ۵ آدام اؤلدی

هوبی ایالتینده بۇلان پاجیغادا اینگ آز ۵ آدام اؤلدی.

حیتای: سیل سبأپلی ۵ آدام اؤلدی

حیتای‌یینگ اۇرتاسیندا آشاکؤپ یاغیشلار و سیل سبأپلی ۵ آدام اؤلدی.

شینهوانینگ برن حابارینا گؤرأ یوردونگ هوبی ایالتینده بۇلان پاجیغادا اینگ آز ۵ آدام اؤلدی.

سیل سبأپلی ۲۶۷۰۰ آدام بیله کی یرلره گؤچۆریلدی.

۸۵۰۰ اؤی ییقیلدی.

۲۵۳ مۆنگ هکتار اکین ده یۇق بۇلدی.

یاغیشلارینگ ۶۰۸ میلیون دلار ضلل برندیگی نغیتالیار.

گچن آی دا شانسی ایالتیندأکی آشاکؤپ یاغیش و سیل سبأپلی ۵ آدام اؤلۆپدی، ۲۷ مۆنگ آدام باشغا یرلره گؤچۆریلیپدی.


اتیکتلر: سیل , حیتای

دِگیشلی حابارلار